Een tekort aan medewerkers in de zorg, en het helpen van anderstaligen met een opleiding waardoor zij in de toekomst duurzaam aan de slag kunnen: deze beweegredenen brachten de medewerkers van het Nova College en de zorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond ertoe om te investeren in een voortraject Leren en Werken in de zorg. Het Verwey-Jonker evalueerde dit traject.

Lees verder
Ga naar boven