Wat zijn de werkzame elementen en de kosten en baten van het Voortraject Leren en werken in de zorg en de daaropvolgende niveau 3-opleiding voor anderstaligen?

Een tekort aan medewerkers in de zorg én anderstaligen helpen met een opleiding waardoor zij in de toekomst duurzaam aan de slag kunnen: deze beweegredenen brachten de medewerkers van het Nova College en de zorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond ertoe om te investeren in een voortraject Leren en Werken in de zorg.

In het voortraject van 20 weken krijgen anderstalige studenten Nederlandse taalles en oriëntatie gericht op het werken in de zorg in Nederland. Ook lopen ze stage, waardoor ze kennis maken met de praktijk van de zorg. Hierna volgt eventueel de gecombineerde niveau 3-opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VZ IG) en Maatschappelijke Zorg (MZ), waarbij de studenten na twee jaar BOL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) een overstap maken naar het laatste jaar van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Vervolgens kunnen zij, bij goed functioneren en voldoende formatieplaats, bij de zorgorganisatie aan de slag.

Het Verwey-Jonker Instituut en SEOR evalueerden het hele traject.

Lees verder
Ga naar boven