Dit onderzoek biedt zicht op de toekomst in Vlissingen en haar zes wijken en kernen.


In opdracht van l’escaut en Zeeuwland heeft RIGO de actuele situatie in de gemeente Vlissingen onderzocht en de verwachtingen voor de toekomst op basis van integrale toekomstscenario’s. Daarbij zijn zes woongebieden in de gemeente Vlissingen onderscheiden.

Lees verder
Ga naar boven