Onderzoek in opdracht van Ingrado over de aanpak van 18+ verzuim.
Hoe pakken de RMC-regio’s het verzuim 18+ en de monitoring van Jongeren in Kwetsbare Positie (JIKP) aan? En hoe kunnen deze RMC-taken verder worden verbeterd?

Lees verder
Ga naar boven