Welke motieven hebben ouders voor achterlating, en hoe kan je het signaleren en voorkomen?

Per jaar worden er naar schatting tussen de 150 en 800 jongens en meiden met een migratieachtergrond door hun ouders achtergelaten in het buitenland. KIS deed samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating een verkennend onderzoek. In een nieuwe handreiking geven we handvatten voor professionals in onderwijs, hulpverlening en opvoedondersteuning om achterlating te signaleren en voorkomen.

Lees verder
Ga naar boven