6 jaar na SER-advies… Hoe staat het nu met de toegang tot arbozorg voor zzp’ers?

In haar advies over de toekomstige inrichting van het stelsel van arbeidsgerelateerde zorg constateerde de SER in 2014 dat voor de omvangrijke en groeiende groep van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een structurele toegang tot arbeidsgerelateerde zorg ontbreekt. Hoe is het nu, ruim zes jaar later, gesteld met de toegang tot arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers? Is er eigenlijk (nog) wel een probleem? En, welke beleidsopties zijn denkbaar om – indien nodig – de toegankelijkheid te vergroten? Panteia heeft met subsidie van Instituut Gak onderzoek uitgevoerd om deze vragen te beantwoorden.

Lees verder
Ga naar boven