Welke leerlingen komen in aanmerking voor het versnellen en verrijken van leerstof? Om dat te bepalen is het belangrijk om diverse informatiebronnen te gebruiken. Voorbeelden van informatiebronnen zijn een intelligentietest, rapportcijfers, en gesprekken en observaties die andere kenmerken van leerlingen zichtbaar maken, zoals motivatie, creativiteit en interesses. Bied zoveel mogelijk leerlingen de kans om te versnellen en verrijken, zodat er geen leerlingen over het hoofd worden gezien. Door slechts één informatiebron (zoals toetsen) te gebruiken, is de kans namelijk groot dat leerlingen uit bijvoorbeeld minderheidsgroepen en lagere sociaaleconomische milieus niet worden gesignaleerd, terwijl zij wel baat kunnen hebben bij versnellen en verrijken.

Lees verder
Ga naar boven