De Toekomst van Vakmanschap' was een van de twee winnende onderzoeken van de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019. Hoe moeten we vakmensen opleiden zodat ze makkelijk hun entree kunnen maken op de arbeidsmarkt, maar ook duurzaam inzetbaar houden terwijl banen voortdurend veranderen? Dat was het dilemma dat centraal stond in het onderzoek. Interview met onderzoeksprojectleider Rolf van der Velden van ROA in het blad Sociale Vraagstukken.

De NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek is een tweejaarlijkse prijs ingesteld door de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO). De prijs beoogt het vele interessante beleidsonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen. Dit jaar koos de jury twee winnaars. ‘Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: de Amsterdamse aanpak’ van Regioplan en ‘De toekomst van vakmanschap’, door een consortium van de Universiteit Maastricht/ROA, het Kohnstamm Instituut, UvA/AMCIS en ECBO.

Lees verder
Ga naar boven