Naar aanleiding van een wetsvoorstel dat is ingediend door de Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht, is de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) op 1 juli 2017 op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Nu de wijzigingen bijna 5 jaar van kracht waren, vroeg het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het voorjaar van 2022 aan Oberon om te evalueren wat de werking van de wijzigingen in de praktijk is.

Lees verder
Ga naar boven