Met dit verkennend onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te verkrijgen in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders. We hebben voor dit onderzoek gesproken met betrokkenen bij twaalf woonprojecten. In deze woonprojecten wonen statushouders samen met reguliere bewoners (veelal jongeren, soms ouderen) en soms ook met bewoners uit de maatschappelijke opvang.

Lees verder
Ga naar boven