Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte. Duidelijk komt naar voren dat de relatie tussen geweld thuis en in het publieke domein ingewikkeld is en niet eenvoudig te onderzoeken. Er zijn wel verbanden, maar afhankelijk van de vorm van de relatie, het soort geweld, en de wijze van onderzoek is het verband zwak of iets sterker.

Lees verder
Ga naar boven