Burgers hebben het recht te procederen tegen besluiten van de overheid. Dit kan bijvoorbeeld door het indienen van bezwaren. Ook kunnen burgers in het kader van de Wet open overheid (Woo) informatie opvragen.

Slechts een klein aantal politieke ambtsdragers en – medewerkers geeft aan dat ze het afgelopen jaar te maken heeft gehad met intimidatie door (het dreigen met) juridische procedures. In die voorkomende gevallen kan de impact ervan echter groot zijn, op zowel personen als de organisatie. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat DSP-groep in samenwerking met I&O Research in opdracht van het WODC uitvoerde.

Lees verder
Ga naar boven