Drie innovatieve praktijken in beeld; wat leren we ervan?

In opdracht van ZonMw voerde het Verwey-Jonker Instituut in nauwe samenwerking met een drietal JGZ-organisaties kwalitatief onderzoek uit teneinde goede voorbeelden van lokale werkwijzen naar vroegtijdige signalering, preventie en ondersteuning van vluchtelingengezinnen in beeld te brengen en hieruit werkzame elementen te destilleren.

Lees verder
Ga naar boven