Samenwerken van gemeenten en informele vrouwenorganisaties bij de arbeidstoeleiding van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen.

Met het programma Meer vrouwen aan het werk wil Diversion een intensieve samenwerking bewerkstelligen tussen gemeentelijke arbeidstoeleiding en vrouwenorganisaties die kwetsbare vrouwen met een groot risico op armoede, schulden en marginalisering ondersteunen. Het doel is om naast bewustwording en mentaliteitsverandering (via de training Kiezen voor werk), ook arbeidstoeleiding voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te faciliteren en stimuleren. Uiteindelijk doel is het versterken van de positie van kwetsbare, niet financieel onafhankelijke vrouwen.

Het Verwey-Jonker Instituut deed proces- en uitkomstenonderzoek naar de uitvoering van het programma in Amsterdam en Rotterdam.

Lees verder
Ga naar boven