De medezeggenschap in het hoger onderwijs speelt een belangrijke rol om de stem van studenten en personeel te laten horen.

Deze monitor brengt de stand van de medezeggenschap in het hoger onderwijs in kaart. Medezeggenschapsleden vullen elke twee jaar een vragenlijst in over hun ervaringen en oordelen. Hiermee kunnen we ontwikkelingen door de jaren heen volgen. Voor raadsleden is het de vijfde keer dat ze bevraagd worden. Voor opleidingscommissies is het de tweede keer, zij zijn pas sinds 2018 een formeel medezeggenschapsorgaan. Naast de vragenlijst zijn er twee focusgroepen gehouden om de uitkomsten in perspectief te plaatsen.

Lees verder
Ga naar boven