De Nederlandse arbeidsmarkt heeft op dit moment te maken met grote personeelskrapte. Het personeelstekort is inmiddels in iedere sector aanwezig en heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening. Tegelijkertijd is er sprake van een omvangrijk onbenut arbeidspotentieel, bestaande uit werklozen, semi-werklozen en onderbenutte deeltijdwerkers. Deze mismatch is ook in de regio Drechtsteden zichtbaar.

Via een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken beantwoordt dit onderzoek de vraag welke (belangrijkste) belemmeringen de subgroepen werklozen, semi-werklozen en onbenutte deeltijders ervaren om aan het werk te gaan en op welke manier(en) de regio Drechtsteden in samenwerking met haar partners het bestaande activeringsbeleid in de nabije toekomst verder kan versterken.

Lees verder
Ga naar boven