Inventarisatie van initiatieven gericht op promotie van techniek/IT in po en vo rondom mbo- en hbo-campussen in Zuid-Holland.

De instroom in techniek/IT-opleidingen op de mbo- en hbo-campussen baart zorgen, waardoor er sprake is van (toenemende) arbeidsmarktkrapte in de techniek- en IT-sector. Om deze instroom te bevorderen bestaan er diverse promotie-initiatieven gericht op leerlingen uit het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo).

SEOR inventariseert in dit onderzoek welke kenmerken dergelijke initiatieven rondom 10 kilometer van de acht mbo- en hbo-campussen in Zuid-Holland hebben, en gaat na of er daarbij nog een rol voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is weggelegd. En zo ja, welke en wat daarvan globaal de kosten en baten zijn.

Lees verder
Ga naar boven