Ontwerponderzoek naar professionalisering van pedagogisch medewerkers in interactievaardigheden voor spel

Onderzocht is welke factoren voor pedagogisch medewerkers belemmerend werken als het gaat om ‘meedoen in spel’ en er is een professionaliseringstraject ontwikkeld om hen te ondersteunen bij het overwinnen van belemmeringen. Vervolgens is gekeken of het professionaliseringstraject uitvoerbaar en toepasbaar is in de kinderopvang, en of de verschillende betrokkenen vinden dat het traject ook echt leidt tot verbreding en verdieping van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers voor het stimuleren van spel, taal en denken.

Lees verder
Ga naar boven