Kansengelijkheid in Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam onderzocht het Kohnstamm Instituut samen met Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs. 33 scholen kregen voor schooljaar 2019/’20 subsidie van de gemeente Amsterdam: de Kansenaanpak VO. De subsidie werd verstrekt aan scholen met veel leerlingen die op basis van hun achtergrondkenmerken risico lopen op onderwijsachterstanden. In opdracht van de gemeente is deze subsidieregeling geëvalueerd. De deelnemende scholen zijn scholen voor praktijkonderwijs, vmbo-b/k/t, havo en havo-vwo of brede scholen.

Lees verder
Ga naar boven