De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze om meervoudige complexe problematiek, waarbij er ook sprake is van geweld in gezinnen, effectief aan te pakken. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van het programmateam Geweld hoort nergens thuis wat de effecten van deze aanpak zijn. Er is onderzoek gedaan in twee pilotregio’s, Rotterdam en Hart van Brabant en drie referentieregio’s, Friesland, Drenthe en West-Brabant.
De MDA++-aanpak kent een aantal bouwstenen, die de afgelopen jaren per regio invulling hebben gekregen. Dit betekent dat de aanpak er in elke regio net iets anders uitziet. Daarmee is het lastig de effectiviteit van MDA++ als geheel aan te tonen. In dit onderzoek is daarom vooral gezocht naar de werkzame elementen van de verschillende (regionale) aanpakken.

Lees verder
Ga naar boven