Het peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (s)bo is uitgevoerd door onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen, Cito en de Radboud Universiteit, in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.

De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden, in het speciaal basisonderwijs (sbo) iets sterker dan in het basisonderwijs (bo). Daarnaast blijkt dat de helft van de leerlingen thuis minder dan 15 minuten per dag leest. Een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien de mate waarin leerlingen thuis lezen positief bijdraagt aan de leesontwikkeling van leerlingen; leerlingen die vaker thuis lezen, hebben een hogere leesvaardigheid.

Lees verder
Ga naar boven