KIS onderzocht hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond. Hoe kan de brug- en ondersteuningsfunctie van migrantenorganisaties structureel een plaats krijgen binnen de lokale infrastructuur? In dit rapport brengen we het in kaart. Ook geven we een aantal voorwaarden waaraan een duurzame samenwerking tussen informele en formele organisaties moet voldoen.

Lees verder
Ga naar boven