Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Steeds meer huishoudens verhuizen uit de Randstad. Wat zijn dit voor huishoudens en wat voor woningen betrekken ze?

Lees verder +

In opdracht van Rekenkamercommissie van de gemeente Veere heeft RIGO een onderzoek uitgevoerd naar het grondbeleid van de gemeente.

Lees verder +

Aan de hand van de casussen Delft en Schiedam trok RIGO lessen over het koppelen van de energietransitie aan andere fysieke en sociale opgaven in de wijk.

Lees verder +

Maar hoe ziet een doorstroomketen eruit en hoe kun je die beïnvloeden?

Lees verder +

Verkenning naar de ontwikkeling van de woningbehoefte in beide gemeenten.

Lees verder +

Voor de gemeente Maassluis onderzocht RIGO welke instrumenten negatieve gevolgen van verbouwing of splitsing van panden voorkomen of tegengaan.

Lees verder +

RIGO evalueerde de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) en concludeert dat de regeling impopulair en niet doeltreffend is geweest.

Lees verder +

Een ijkpunt voor de nieuwe woonvisie en nieuwe prestatieafspraken.

Lees verder +

RIGO evalueerde verschillende instrumenten van de Utrechtse woonruimteverdeling.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Lees verder +

Dat blijkt uit een peiling voor Aedes, uitgevoerd door I&O Research.

Lees verder +

Na twee jaar ontwikkeling is het Europese project SPADE (Assessing the added value from SPAtial DEvelopment as a factor in infrastructure planning) met succes afgerond.

Lees verder +
Ga naar boven