Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op eventuele ontwikkelingen in de ervaren kwaliteit van leven en perspectief bij de ongedocumenteerden die in de locaties met zelfbeheer wonen.

Lees verder +

Een holistische verduurzamingsaanpak in Canadese en Nederlandse kwetsbare wijken.

In kwetsbare wijken kan verduurzaming een hefboom zijn om leefbaarheid te verbeteren. Het programma Verduurzaming van kwetsbare wijken vindt inspiratie in Canada. Daar helpt een holistische benadering bij de aanpak van een opeenstapeling van sociale en fysieke opgaven.

In Nederland staan we voor de ingewikkelde opgave om wijken te verduurzamen. In kwetsbare wijken, waar leefbaarheid onder druk staat, is dit extra urgent én extra lastig. Hoe kan de verduurzamingsopgave daar worden ingezet als hefboom om leefbaarheid te verbeteren? Het wiel wordt talloze malen opnieuw uitgevonden, terwijl we van elkaars ervaringen zouden moeten leren. Deze publicatie biedt lessen op basis van een vergelijking tussen Nederlandse en Canadese projecten.

Vanaf 2019 onderzoeken Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut samen met gemeenten en hun partners binnen het programma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ (VKW) hoe de verduurzamingsopgave als hefboom kan worden gebruikt om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren.

Lees verder +

RIGO heeft in opdracht van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap uitgewerkt in een praktische handreiking.

Lees verder +

DSP-groep evalueerde het Who cares-experiment: een wooncoöperatie in Almere.

Lees verder +

RIGO voerde voor de Rekenkamercommissie Dordrecht een onderzoek uit naar het beleid voor de verduurzaming van woningen.

Lees verder +

Belevingsonderzoek onder corporatiehuurders uitgevoerd door RIGO.

Lees verder +

Monitoring en evaluatie in opdracht van de Gemeente Eemnes en woningcorporatie de Alliantie.

Lees verder +

Een 'evaluatie vooraf' van Eerlijk te Huur uitgevoerd door RIGO.

Lees verder +
Ga naar boven