Het jongerenwerk is bedoeld voor jongeren tussen de 10 en 27 jaar. Dit onderzoek geeft inzicht hoe op dit moment in Nederlandse gemeenten vorm wordt gegeven aan het jongerenwerk. De onderzoeksgroep bestond uit ongeveer de helft van de huidige aanbieders van jongerenwerk. De aanbieders hebben we door middel van een enquĂȘte bevraagd over de huidige stand van zaken van het jongerenwerk in Nederland. Voor het laatst is in 2009 een vergelijkbare

Lees verder
Ga naar boven