Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Middelengebruik en seksuele grensoverschrijding: een vicieuze cirkel

Lees verder +

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

In opdracht van het WODC heeft DSP-groep de evaluatie uitgevoerd van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Lees verder +

Kinderopvang Werkt! heeft DSP-groep gevraagd voor een evaluatie van het tweede deel van de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

Lees verder +

Onderzoek naar presentatie en educatie van erfgoed Zoetermeer naar aanleiding van besluit om subsidierelatie te beëindigen.

Lees verder +

Zicht op integrale ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en lessen voor gemeenten en de Rijksoverheid.

Lees verder +

DSP deed in opdracht van het WODC een scoping review naar literatuur die betrekking heeft op de effectiviteit van opsporingsmethoden van de politie.

Lees verder +

DSP voerde het eerste onderzoek uit naar de etnische diversiteit en inclusiviteit van de Nederlandse film- en audiovisuele sector.

Lees verder +

Als onderdeel van het Lokaal Plan Onderwijs onderzocht DSP de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners: wat gaat goed, wat kan beter?

Lees verder +

DSP-groep evalueerde het Who cares-experiment: een wooncoöperatie in Almere.

Lees verder +

Evaluatie DSP-groep regionale verwijsindex risicojongeren van Noord-Holland Noord.

Lees verder +

Evaluatie ‘regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders’ in opdracht van het ministerie van BZK.

Lees verder +

Onderzoek naar de behoefte van een bibliotheek voor de jeugd in Kudelstaart in opdracht van de gemeente Aalsmeer.

Lees verder +

Op verzoek van de gemeente Amsterdam voerde DSP-groep een verkenning uit naar het medialandschap in de stadsdelen van Amsterdam en de meerwaarde van de buurtmedia daarin.

Lees verder +
Ga naar boven