Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Evaluatie van de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld voor de Rechtbank Rotterdam en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Lees verder +

DSP-groep voerde de evaluatie ‘Onder de mensen’ uit.

Lees verder +

Omzetverlies en tekorten vanwege de coronacrisis in 2020

Lees verder +

Tweede evaluatie, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Lees verder +

DSP onderzocht voor het College voor de Rechten van de Mens de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland

Lees verder +

Gedurende 1,5 jaar heeft DSP-groep, in opdracht van Politie en Wetenschap, deze Q-teams gevolgd.

Lees verder +

Het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht

Lees verder +

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan

Lees verder +

Drechterland was een van de zes gemeenten die door sportformateurs van DSP-groep begeleid werd bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord.

Lees verder +

Tien levensverhalen uit Noord Veluwe dragen bij aan destigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Lees verder +

DSP-groep begeleidt en evalueert de drie pilots structureel logeren voor ouderen met een zorgvraag voor het ministerie van VWS

Lees verder +

Hoog en laag scorende gemeenten op verschillende vlakken met elkaar vergeleken

Lees verder +

Rotterdamse theaters en musea brengen cultuureducatie naar de scholen

Lees verder +
Ga naar boven