Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

DSP-groep onderzocht in meerdere gemeenten of de Persoonsgerichte Aanpak radicalisering effect heeft en zo ja, welke interventies het meest succesvol zijn.

Lees verder +

DSP-groep evalueerde de uitvoering van prostitutie controles door de nieuwe districtelijke teams in Noord-Holland.

Lees verder +

DSP-groep voerde in opdracht van het WODC een onderzoek uit naar het bevorderen van ambtelijke integriteit in Caribisch Nederland

Lees verder +

DSP-groep heeft in opdracht van de gemeente Deventer een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten bij de implementatie van het beleidskader Inzet op ondersteuning en geldzorgen.

Lees verder +

In opdracht van de gemeente Den Haag voerde DSP-groep een onderzoek uit naar de effectiviteit van de vergunningplicht in delen van de Weimarstraat en Beeklaan in Den Haag.

Lees verder +

Verkennend onderzoek van DSP-groep in samenwerking met I&O Research in opdracht van het WODC.

Lees verder +

In opdracht van Mantelfoon voerde DSP-groep onderzoek uit naar de tevredenheid van klanten en samenwerkingspartners over hun dienstverlening.

Lees verder +

Expertise en ervaring DSP-groep met beleid op mensenhandel

Lees verder +

Middelengebruik en seksuele grensoverschrijding: een vicieuze cirkel

Lees verder +

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

In opdracht van het WODC heeft DSP-groep de evaluatie uitgevoerd van het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Lees verder +

Kinderopvang Werkt! heeft DSP-groep gevraagd voor een evaluatie van het tweede deel van de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

Lees verder +

Onderzoek naar presentatie en educatie van erfgoed Zoetermeer naar aanleiding van besluit om subsidierelatie te beëindigen.

Lees verder +

Zicht op integrale ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en lessen voor gemeenten en de Rijksoverheid.

Lees verder +
Ga naar boven