Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

DSP-oprichter Paul van Soomeren schreef het hoofdstuk 'Op weg naar een sociaal veilige leefomgeving' in een uitgave van Landeskriminalamt Niedersachsen.

Lees verder +

Probleemgericht werken aan High Impact Crime (ProHIC)

Lees verder +

Portret van Fleur, 5 jaar. Zij is geboren met het Foxg1-syndroom en woont samen met vijf anderen op een woongroep voor personen met een zeer ernstige meervoudige handicap.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Lees verder +

Evaluatie van de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld voor de Rechtbank Rotterdam en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Lees verder +

DSP-groep voerde de evaluatie ‘Onder de mensen’ uit.

Lees verder +

Omzetverlies en tekorten vanwege de coronacrisis in 2020

Lees verder +

Tweede evaluatie, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Lees verder +

DSP onderzocht voor het College voor de Rechten van de Mens de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland

Lees verder +

Gedurende 1,5 jaar heeft DSP-groep, in opdracht van Politie en Wetenschap, deze Q-teams gevolgd.

Lees verder +

Het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht

Lees verder +

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan

Lees verder +
Ga naar boven