Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte.

Lees verder +

Studie naar beveiligde parkeerplaatsen “Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks” uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Lees verder +

Wat is de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland? Welke ontwikkeling heeft hierin plaatsgevonden? Is er samenloop van beide vormen van geweld binnen gezinnen?

Lees verder +

Evaluatie en aanbevelingen voor voorkomen en bestrijden woonoverlast in Rotterdam.

Lees verder +

Succesverhalen over gedetineerden voor medewerkers van Nederlandse gevangenissen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder +
Ga naar boven