Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Studie naar beveiligde parkeerplaatsen “Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks” uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Lees verder +

Pilot belevingsmonitor binnenvaart in opdracht van Platform Water ontmoet Water (WOW)

Lees verder +

Naar aanleiding van een rapport van Panteia hebben de Provinciale Staten van Flevoland aan het dagelijks bestuur gevraagd om een visie op duurzaam goederenvervoer op te stellen.

Lees verder +

Het provinciaal bestuur van Fryslân geeft aandacht aan versterking van de positie van vervoer over water door het stimuleren van de samenwerking van de Friese (binnen)havens.

Lees verder +

In deze rapportage worden 47 uitgewerkte kostencalculaties gepresenteerd die een indicatie geven van de kosten per deelsector.

Lees verder +

Kostenrapportages voor de binnenvaart geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Lees verder +
Ga naar boven