Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Kennisplatform Inclusief Samenleven verzamelde inspirerende verhalen in het magazine ‘Gezien!’.

Lees verder +

Representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS.

Lees verder +

Evaluatieonderzoek in de relatie tussen bestuurlijke en financiële inrichting en bekostiging van de BRC.

Lees verder +

Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in samenwerking met NRC onder ruim 1.100 Nederlanders.

Lees verder +

Voor het WODC heeft Cebeon, samen met Regioplan, de toegevoegde waarde van de sirene in vergelijking met andere crisiscommunicatiemiddelen vergeleken.

Lees verder +

In opdracht van Rekenkamercommissie van de gemeente Veere heeft RIGO een onderzoek uitgevoerd naar het grondbeleid van de gemeente.

Lees verder +

Onderzoek en aanbevelingen voor een proactieve aanpak van ondermijningsrisico’s door de provincie

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Lees verder +
Ga naar boven