Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het blijkt dat Nederlandse kiezers zich het meest zorgen maken over het klimaat en het onderwijs, maar de klimaatacties het minst steunen.

Lees verder +

Uit onderzoek van I&O Research onder gemeenteambtenaren en burgers in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat, in vergelijking met 2015 en 2016, nu beduidend meer ambtenaren in het sociaal domein achter het principe van de decentralisaties staan

Lees verder +

De inzet van betaalprofielen kan een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord incasseren. DSP deed samen met Decisio onderzoek in opdracht van het ministerie van Justie & Veiligheid.

Lees verder +

De Inspectie SZW had behoefte aan inzicht in de wijze waarop bedrijven de nieuwe ARBO-wetgeving invoeren en uitvoeren.

Lees verder +

Wij hielden een viertal gemeenteraden een spiegel voor waarin zij konden zien hoe zij hun kaderstellende rol invullen

Lees verder +

Wij hielden een viertal gemeenteraden een spiegel voor waarin zij konden zien hoe zij hun kaderstellende rol invullen.

Lees verder +

Doel van dit onderzoek is inzicht te geven hoe op dit moment in Nederlandse gemeenten vorm wordt gegeven aan het jongerenwerk.

Lees verder +

In Nieuwegein zijn diverse ‘kunstzinnige interventies’ ontwikkeld, gericht op mensen met psychosociale problemen en aangeboden aan eenieder die wil meedoen.

Lees verder +

De gemeente Apeldoorn heeft nog volop mogelijkheden om te bouwen. Hoe kansrijk of risicovol is een op extra groei gerichte strategie?

Lees verder +

Verdiepende analyse Staat van het Bestuur 2018 (BZK) door I&O Research.

Lees verder +

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzocht het Verwey-Jonker Instituut of er inderdaad passende hulp wordt geboden aan huishoudens met meervoudig complexe problematiek.

Lees verder +

Tussen 2013-2014 heeft Panteia een studie voor het Europees Parlement uitgevoerd om te begrijpen hoe de EU met haar burgers communiceert en hoe dit kan worden verbeterd.

Lees verder +

Tussen 2013-2014 heeft Panteia een studie voor het Europees Parlement uitgevoerd om te begrijpen hoe de EU met haar burgers communiceert en hoe dit kan worden verbeterd.

Lees verder +

In de gemeente Altena hebben de gemeente en corporaties RIGO gevraagd om te onderzoeken in hoeverre middeninkomens problemen ondervinden op de woningmarkt.

Lees verder +
Ga naar boven