Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken begeleidt het Verwey-Jonker Instituut samen met Bureau Broekhuizen de Leerkring Lokaal Weerbaar Bestuur.

Lees verder +

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken begeleidt het Verwey-Jonker Instituut samen met Bureau Broekhuizen de Leerkring Lokaal Weerbaar Bestuur

Lees verder +

Als opmaat naar de nieuwe woonvisie van de gemeente Gemert-Bakel en als basis voor het beleid van woningcorporatie Goed Wonen Gemert heeft RIGO de actuele situatie op de woningmarkt en de toekomstige woningbehoefte in beeld gebracht.

Lees verder +

Een goede plek in de wijk voor kwetsbare mensen met ggz-problematiek en dak- en thuislozen

Lees verder +

Herhaald experiment om te onderzoeken wat er zou kunnen gebeuren als partijen op links of rechts samengaan

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut en TNO ontwikkelden een reflectietool voor medewerkers, beleidsadviseurs en bestuur van gemeenten, om in gesprek te gaan over eigen kracht van burgers

Lees verder +

Tevredenheid kabinet Rutte III daalt, vooral onder CDA-, D66- en CU-kiezers

Lees verder +

Het ministerie wilde weten hoe mensen in acute nood het beste geholpen kunnen worden door de hulpdiensten.

Lees verder +

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben Cebeon en Regioplan de meerkosten berekend die voor Nederlandse gemeenten gepaard gaan met de organisatie en uitvoering van de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Lees verder +

Uit onderzoek van I&O Research onder gemeenteambtenaren en burgers in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat, in vergelijking met 2015 en 2016, nu beduidend meer ambtenaren in het sociaal domein achter het principe van de decentralisaties staan.

Lees verder +

Het blijkt dat Nederlandse kiezers zich het meest zorgen maken over het klimaat en het onderwijs, maar de klimaatacties het minst steunen.

Lees verder +

Uit onderzoek van I&O Research onder gemeenteambtenaren en burgers in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat, in vergelijking met 2015 en 2016, nu beduidend meer ambtenaren in het sociaal domein achter het principe van de decentralisaties staan

Lees verder +

De inzet van betaalprofielen kan een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord incasseren. DSP deed samen met Decisio onderzoek in opdracht van het ministerie van Justie & Veiligheid.

Lees verder +
Ga naar boven