Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie

Lees verder +

Regioplan onderzocht de Amsterdamse aanpak statushouders gedurende twee jaar met behulp van subsidie van ZonMw in het kader van het programma ‘Vakkundig aan het werk’.

Lees verder +

De werking van twee interventies voor arbeidstoeleiding (VIP en NVA werktrajecten).

Lees verder +

Onderzoek met subsidie van ZonMw in het kader van het programma ‘Vakkundig aan het werk’

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder +

Tussenrapport onderzoek in kader van het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het werk’.

Lees verder +
Ga naar boven