Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

De rol van ouders en hun beeld van techniek

Lees verder +

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan

Lees verder +

Vijfde rapportage van monitoronderzoek naar vakmanschap-, technologie-, en beroepsroutes

Lees verder +

Landelijk mogelijk minder vmbo-bb geslaagden

Lees verder +

Vierjarig effectonderzoek van Oberon en Universiteit Utrecht naar het programma van Stichting leerKRACHT, in opdracht van NRO

Lees verder +

Een van de belangrijkste sociale beleidskaders van de EU is de Agenda Vaardigheden (Skills Agenda)

Lees verder +

Hoog en laag scorende gemeenten op verschillende vlakken met elkaar vergeleken

Lees verder +

Tussentijdse evaluatie nieuwe examenorganisatie Koning Willem I College

Lees verder +

Scholen en leraren, maar ook ouders, spelen hierin een belangrijke rol

Lees verder +

Rotterdamse theaters en musea brengen cultuureducatie naar de scholen

Lees verder +

De Coronamonitor van Panteia geeft inzicht in trends en ontwikkelingen en besteedt aandacht aan de belangrijkste aandachtsgebieden voor oplossingsrichtingen.

Lees verder +

Een evaluatie van de opbrengsten van de Kwaliteitsimpuls voor het politieonderwijs in Caribisch Nederland, in de periode 2016-2019

Lees verder +
Ga naar boven