Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het impactonderzoek IMAGE brengt in kaart wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren.

Lees verder +

Onderzoek naar Duits in de kwalificatiedossiers en naar keuzedelen Duits in het mbo

Lees verder +

Onderzoek naar de juridische, financiële en uitvoeringsconsequenties van een overheveling van de verantwoordelijkheid voor zorg van kinderen met Ernstige Dyslexie van gemeenten naar onderwijs.

Lees verder +

Meerjarig onderzoek van een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon in opdracht van ministerie van OCW.

Lees verder +

In het nieuwste advies van de Onderwijsraad wordt veelvuldig geciteerd uit eerder onderzoek dat Oberon samen met SEO Economisch Onderzoek verrichte naar aanvullend onderwijs in de po en vo.  

Lees verder +

In opdracht van de Onderwijsraad heeft Oberon samen met SEO een verkennend onderzoek gedaan naar de verschijningsvormen van aanvullend onderwijs en publiek-private samenwerking in het mbo.

Lees verder +

Dit onderzoek richt zich specifiek op de vraag welke ondernemende vaardigheden in de huidige coronatijd het meest van belang zijn om een gevoel van werkzekerheid te creëren.

Lees verder +

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek in het mbo

Lees verder +

Ontwikkeling en schoolloopbaan (hoog)begaafde leerlingen

Lees verder +

Evaluatie Programma versterking kennisinfrastructuur

Lees verder +
Ga naar boven