Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

KBA Nijmegen heeft samen met Oberon en Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar schoolkosten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

Lees verder +

Oberon deed samen met KBA en Kohnstamm Instituut uitgebreid onderzoek naar schoolkosten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lees verder +

Toekomstverkenning voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de wetenschap

Lees verder +

Op verzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft SEOR gekeken naar de vormgeving, doelmatigheid en doeltreffendheid van twee scholingsregelingen.

Lees verder +

Onderzoek naar digitale werkplaatsen voor onderwijsontwikkeling.

Lees verder +

Onderzoek naar presentatie en educatie van erfgoed Zoetermeer naar aanleiding van besluit om subsidierelatie te beëindigen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW).

Lees verder +

Op 7 juli 2023 is het eindrapport over de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in definitieve vorm door de minister van OCW met de Tweede Kamer gedeeld.

Lees verder +

Samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) deed Regioplan onderzoek naar het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF).

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd met steun van Instituut Gak.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +
Ga naar boven