Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Ontwerponderzoek naar professionalisering van pedagogisch medewerkers in interactievaardigheden voor spel

Lees verder +

Onderzoek naar de versnelde doorlopende leerroutes Talentontwikkeling Techniek en het Groene Lyceum

Lees verder +

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs.

Lees verder +

Dit paper gaat over kosten en baten van loopbaanoriëntatie -en begeleiding (LOB) in het vmbo.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm Instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s.

Lees verder +

Onderzoek naar de versnelde doorlopende leerroutes Talentontwikkeling Techniek en het Groene Lyceum

Lees verder +

Vierde (laatste) ronde integrale casestudies

Lees verder +

Dit blijkt uit recent onderzoek van Sardes en HANNN, onder 296 zorgprofessionals, naar de uitdagingen en scholingsbehoefte omtrent laaggeletterdheid bij hun cliënten.

Lees verder +

Peer support in het voortgezet onderwijs

Lees verder +

Panteia onderzocht, in opdracht van het ministerie van OCW, de eerste ervaringen met het levenlanglerenkrediet.

Lees verder +
Ga naar boven