Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek naar modernisering van de wetgeving rondom kinderarbeid.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research en SocialMediaMen in opdracht van GGD GHOR Nederland, de GGD’en en RIVM.

Lees verder +

Evaluatie DSP-groep regionale verwijsindex risicojongeren van Noord-Holland Noord.

Lees verder +

Kohnstamm Instituut voerde in december 2021 in opdracht van De Kindertelefoon een kindtevredenheidsonderzoek uit.

Lees verder +

Onderzoek naar de behoefte van een bibliotheek voor de jeugd in Kudelstaart in opdracht van de gemeente Aalsmeer.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research in opdracht van Slachtofferhulp Nederland.

Lees verder +

De afgelopen drie jaar heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de effecten van deze Transitieroute. De hoofdvraag was: Welke inspanningen worden verricht om mbo-jongeren met extra ondersteuningsbehoefte te begeleiden in hun overgang van opleiding naar werk en welke resultaten worden hierbij geboekt?

Lees verder +

Onderzoek I&O Research in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin Amsterdamse sportverenigingen aandacht hebben voor een positieve sportcultuur.

Lees verder +

Dit onderzoek is onderdeel van het project Eerder uit de Schulden: wat werkt? Een onderzoeksproject naar diverse interventies in de schuldhulpverlening.

Lees verder +

Onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Lees verder +

SEOR onderzocht projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Lees verder +

In opdracht van de rekenkamer van Amersfoort deed DSP-groep samen met Netwerk Beter Samen onderzoek naar het functioneren van de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort.

Lees verder +
Ga naar boven