Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS over de rol van gender bij geweld.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht Regioplan het handhavingsbeleid in zes andere Europese landen.

Lees verder +

Een onderzoek – in opdracht van het ministerie van SZW – over hoe gemeenten de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Werk & Inkomen (W&I) kunnen vormgeven, zodat werk een essentieel en substantieel onderdeel wordt van de preventieve aanpak van ondermijning.

Lees verder +

Een onderzoek naar de maatregelen die de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen treffen om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken voor leraren.

Lees verder +

Onderzoek naar de toekomst van sekswerk in de gemeente Utrecht.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Ingrado over de aanpak van 18+ verzuim.

Lees verder +

Een onderzoek van Regioplan over belangrijke schakels binnen de zorgketen: physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en).

Lees verder +

Handvatten voor meer lokale focus

Lees verder +

Regioplan deed onderzoek naar het subsidieprogramma 'Een nieuw bestaan, een nieuwe baan.'

Lees verder +

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft Regioplan de opdracht gegeven om ook komende vier jaar jaarlijks te rapporteren over migratie en integratie in Nederland.

Lees verder +

Veel media-aandacht voor evaluatie Wet Invoering Extra Geboorteverlof WIEG

Lees verder +

Vooronderzoek naar de mogelijkheden om procesinformatie geautomatiseerd op te halen uit dossiers bij betrokken instanties.

Lees verder +
Ga naar boven