Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden kennis en destilleerden de belangrijkste inzichten over werkzame aanpakken

Lees verder +

Met behulp van een webscraper verzamelde Regioplan alle reacties op bepalende persconferenties over corona-maatregelen.

Lees verder +

In tijden van bezuinigingen snijden of juist investeren in de sociale basis?

Lees verder +

Op verzoek van het ministerie van SZW heeft Regioplan het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ geëvalueerd.

Lees verder +

Regioplan onderzocht samen met het Athena Instituut en met subsidie van UWV de maatschappelijke impact van zeven pilots.

Lees verder +

Regioplan onderzocht de effectiviteit van de aanpak 45+ van de gemeente Almere.

Lees verder +

De startconferentie markeerde de start van het ondersteuningsprogramma Veilige Steden waar op dit moment 13 gemeenten aan deelnemen.

Lees verder +

Wat gebeurt er wanneer iemand ouder dan vijftig zonder werk komt?

Lees verder +

In opdracht van Ingrado, de brancheverenging voor leerplicht en rmc, heeft Regioplan gezocht naar aanknopingspunten voor versterking van de huidige verzuimaanpak.

Lees verder +

Regioplan onderzocht de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Lees verder +

Regioplan onderzocht een pilot voor opvang in de regio in opdracht van het WODC

Lees verder +
Ga naar boven