Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek naar digitale werkplaatsen voor onderwijsontwikkeling.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW).

Lees verder +

Samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) deed Regioplan onderzoek naar het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF).

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder +

Onderzoek naar modernisering van de wetgeving rondom kinderarbeid.

Lees verder +

Onderzoek naar belemmeringen voor asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het Capaciteitsorgaan naar het werkveld van tandartsen en mondhygiënisten.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS over de rol van gender bij geweld.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht Regioplan het handhavingsbeleid in zes andere Europese landen.

Lees verder +

Een onderzoek – in opdracht van het ministerie van SZW – over hoe gemeenten de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Werk & Inkomen (W&I) kunnen vormgeven, zodat werk een essentieel en substantieel onderdeel wordt van de preventieve aanpak van ondermijning.

Lees verder +

Een onderzoek naar de maatregelen die de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen treffen om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken voor leraren.

Lees verder +

Onderzoek naar de toekomst van sekswerk in de gemeente Utrecht.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Ingrado over de aanpak van 18+ verzuim.

Lees verder +
Ga naar boven