Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda

Lees verder +
Ga naar boven