Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

FvD daalt gestaag in de Peilingwijzer. Hoe is dit te verklaren?

Lees verder +

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat onderzoeken hoe de verdeling van het gemeentefonds het beste kan worden herijkt.

Lees verder +

Drechterland was een van de zes gemeenten die door sportformateurs van DSP-groep begeleid werd bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord.

Lees verder +

In opdracht van A&O Fonds Gemeenten hebben Etil en Panteia het onderzoek de Personeelsmonitor Gemeenten 2019 uitgevoerd.

Lees verder +

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam heeft RIGO in beeld gebracht aan welke knoppen gemeenten kunnen draaien om het aanbod van betaalbare woningen te vergroten.

Lees verder +

Voor de gemeente Scherpenzeel stelde RIGO de nieuwe woonvisie op, gecombineerd met een woningbehoefteonderzoek

Lees verder +

Praktijktesten wijzen uit dat woningzoekenden met een niet-Nederlandse naam minder kans maken op een particuliere huurwoning vanwege discriminatie.

Lees verder +

RIGO raamde de woningbehoefte op regionaal, lokaal en kernniveau.

Lees verder +

Wat betekent de coronacrisis voor het bod van woningcorporaties aan gemeenten en de prestaties die zij leveren?

Lees verder +

et optreden van de VVD en premier Rutte in de coronacrisis wordt door kiezers beloond met een virtuele winst van negen zetels.

Lees verder +
Ga naar boven