Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van het Ministerie van BZK stelde RIGO een afwegingskader op waarmee gemeenten tot een onderbouwde keuze voor een instrument kunnen komen.

Lees verder +

Uit onderzoek door I&O Research in opdracht van de WRR blijkt dat Nederlandse burgers een rechtvaardige verdeling van klimaatkosten belangrijker vinden dan maximale CO2-reductie.

Lees verder +

Voor het European Institute of Public Administration (EIPA) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vergeleek RIGO de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de huisvesting in 35 (voornamelijk Europese) landen.

Lees verder +

Stationsbelevingsmonitor 2022; een onafhankelijk onderzoek door I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 reizigers.

Lees verder +

Voor kennisplatform Corpovenista onderzocht RIGO de levensloop van huurders van corporatiewoningen vanaf het moment van instroom.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research namens Provincie Overijssel over brede welvaart.

Lees verder +

De tijd dat gemeenten allemaal zelfstandig hun woonruimteverdeelbeleid bepaalden, ligt al een tijd achter ons

Lees verder +

I&O Research voerde voor het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een grootschalig kwalitatief onderzoek uit over solidariteit in wonen.

Lees verder +
Ga naar boven