Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Op donderdag 2 april heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ gepubliceerd

Lees verder +

Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

Lees verder +

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een e-learning ontwikkeld waarin niet alleen professionals en beleidsmakers, maar ook de ‘gewone’ burger leert polarisatie te herkennen, aan te pakken en te voorkomen

Lees verder +

Het onderzoek 'De Amsterdamse aanpak' van Regioplan was een van de twee winnende onderzoeken van de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019. Interview met een van de onderzoekers.

Lees verder +

Op 7 november 2019 is in Utrecht tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de VBO de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek voor de vijfde keer uitgereikt.

Lees verder +

Mensen met een migratieachtergrond maken minder kans op een e-mail, voicemail of telefoontje naar aanleiding van een sollicitatie, dan mensen zonder migratieachtergrond.

Lees verder +

Naar een optimale ondersteuning van statushouders met gezondheidsproblemen in het nieuwe inburgeringsstelsel.

Lees verder +

Een vervolgstudie op het in 2016 door het Verwey-Jonker Instituut verrichtte onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van het informeel islamitisch onderwijs van de alFitrah moskee.

Lees verder +

Wij onderzochten in opdracht van de gemeente Amsterdam wat scholen momenteel al met het onderwerp 'slavernijverleden' doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Lees verder +

Kwalitatief onderzoek naar de identiteitsbeleving en gevoelens van binding van jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie.

Lees verder +

Vervolgstudie naar de invloed van alFitrah op deelnemers aan de onderwijs- en andere activiteiten van de organisatie en invloed op de omgeving.

Lees verder +

Een onderzoek onder mbo-studenten met een migratieachtergrond in het veiligheidsdomein.

Lees verder +
Ga naar boven