Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

De VO-raad heeft Oberon gevraagd in kaart te brengen welke strategieën scholen in het schooljaar 2019-2020 hebben gebruikt om met zittenblijven en overgaan om te gaan en welke effecten deze strategieën hebben.

Lees verder +

Voor het ministerie van OCW heeft Oberon in het najaar van 2020 een evaluatie van de Wet SLOA over de periode 2014 tot en met 2020 uitgevoerd.

Lees verder +

Oberon evalueerde dit programma waarbij educatieve activiteiten van buiten school de lessen deels of geheel vervangen.

Lees verder +

Ontwerponderzoek naar professionalisering van pedagogisch medewerkers in interactievaardigheden voor spel

Lees verder +

Onderzoek naar de versnelde doorlopende leerroutes Talentontwikkeling Techniek en het Groene Lyceum

Lees verder +

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs.

Lees verder +

Dit paper gaat over kosten en baten van loopbaanoriëntatie -en begeleiding (LOB) in het vmbo.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm Instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s.

Lees verder +

Onderzoek naar de versnelde doorlopende leerroutes Talentontwikkeling Techniek en het Groene Lyceum

Lees verder +

Vierde (laatste) ronde integrale casestudies

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm instituut de regionale aanpakken in beeld.

Lees verder +

Dit blijkt uit recent onderzoek van Sardes en HANNN, onder 296 zorgprofessionals, naar de uitdagingen en scholingsbehoefte omtrent laaggeletterdheid bij hun cliënten.

Lees verder +
Ga naar boven