Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek naar presentatie en educatie van erfgoed Zoetermeer naar aanleiding van besluit om subsidierelatie te beëindigen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door Verwey Jonker Instituut.

Lees verder +

In opdracht van Woonzorg Nederland verrichtte RIGO onderzoek naar senioren die actief zijn op de woningmarkt.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van BZK evalueerde RIGO de tijdelijke wet Nijboer.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW).

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door I&O Research op eigen initiatief.

Lees verder +

Op 7 juli 2023 is het eindrapport over de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in definitieve vorm door de minister van OCW met de Tweede Kamer gedeeld.

Lees verder +

Doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op eventuele ontwikkelingen in de ervaren kwaliteit van leven en perspectief bij de ongedocumenteerden die in de locaties met zelfbeheer wonen.

Lees verder +

Handreiking in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +
Ga naar boven