Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek uitgevoerd met steun van Instituut Gak.

Lees verder +

Belevingsonderzoek onder recreatievaarders uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de gezamenlijke vaarwegbeheerders.

Lees verder +

RIGO heeft in opdracht van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de de nieuwe Wet Goed Verhuurderschap uitgewerkt in een praktische handreiking.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +

Op school aan de slag met het taalbeleid? Als leraar inzicht krijgen in hoeverre je effectieve taaldidactiek toepast binnen je onderwijs? Ga dan aan de slag met taalonderwijs in beeld!

Lees verder +

Als onderdeel van het Lokaal Plan Onderwijs onderzocht DSP de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners: wat gaat goed, wat kan beter?

Lees verder +

DSP-groep evalueerde het Who cares-experiment: een wooncoƶperatie in Almere.

Lees verder +

Onderzoek naar de positie van technische installatiebranche op de arbeidsmarkt van monteurs.

Lees verder +
Ga naar boven