Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Regioplan evalueerde de uitvoering van de in 2018 door het ministerie van VWS ingestelde subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

Lees verder +

Onderzoek naar de werkprocessen en speekseltester, condities rondom opslag en transport van bloed en informatieopslag.

Lees verder +

Wij evalueerden het project Familiecontact van het Landelijk Steunpunt Extremisme dat families ondersteuning aanbiedt bij de rouwverwerking en het weerbaar worden tegen radicalisering en extremisme.

Lees verder +

Wij hebben het functioneren van de lokale allianties waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, in opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht.

Lees verder +

DSP-groep deed kwalitatief onderzoek naar de afstemming tussen individuele behandeling en behandeling op de leefgroep.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een onderzoek uitgevoerd naar interne diefstal binnen het Midden- en Kleinbedrijf in Noord-Nederland.

Lees verder +

Panteia evalueerde in opdracht voor de Raad voor de rechspraak de in 2014 gestartte opleiding voor zowel rechters als raadsheren.

Lees verder +

Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte.

Lees verder +

Studie naar beveiligde parkeerplaatsen “Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks” uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Lees verder +

Wat is de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland? Welke ontwikkeling heeft hierin plaatsgevonden? Is er samenloop van beide vormen van geweld binnen gezinnen?

Lees verder +

Evaluatie en aanbevelingen voor voorkomen en bestrijden woonoverlast in Rotterdam.

Lees verder +

Succesverhalen over gedetineerden voor medewerkers van Nederlandse gevangenissen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder +
Ga naar boven