Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen heeft RIGO een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is één van de bouwstenen voor de woonvisies en voor het corporatiebeleid.

Lees verder +

Evaluatie van functioneren, de positionering en de impact van de adviezen van de NLsportraad.

Lees verder +

Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk.

Lees verder +

Panteia evalueerde in opdracht van het ministerie van SZW de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Lees verder +

Op verzoek van Aedes heeft RIGO de effecten verkend van vijf – samen met stakeholders gedefinieerde – toekomstvarianten voor meer samenwerking tussen corporaties bij woonruimteverdeling.

Lees verder +

Op 18 oktober verstuurden de ministers De Jonge (VWS) en Ollongren (BZK) een kamerbrief over de huisvesting van ouderen. De infographic "Geclusterde woonvormen voor ouderen" van RIGO ging mee als bijlage.

Lees verder +

Introductie van een voorlopige handreiking Wvggz in Oost Brabant

Lees verder +

Uit onderzoek van I&O Research onder gemeenteambtenaren en burgers in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat, in vergelijking met 2015 en 2016, nu beduidend meer ambtenaren in het sociaal domein achter het principe van de decentralisaties staan.

Lees verder +

In het afgelopen jaar stapte slechts 4 procent van de West-Friezen over naar een andere zorgverzekeraar. Daarmee zijn zij meer gehecht aan hun huidige zorgverzekering dan de rest van Nederland waar 15 procent de overstap maakte.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het WODC de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd naar de actuele stand van zaken van de kennis op het gebied van terrorisme, extremisme en contraterrorisme.

Lees verder +

Voor de gemeente Assen heeft RIGO de wijkanalyses van 2019 opgesteld volgens een vernieuwde aanpak.

Lees verder +

Jaarlijks brengt TLN in samenwerking met evofenedex de Economische Wegwijzer uit. Panteia heeft voor het jaar 2018 de cijfers voor de Economische Wegwijzer samengesteld en gerapporteerd.

Lees verder +

Het blijkt dat Nederlandse kiezers zich het meest zorgen maken over het klimaat en het onderwijs, maar de klimaatacties het minst steunen.

Lees verder +

Notificatiesysteem voor slachtoffers van kinderpornografie op dit moment geen haalbare kaart.

Lees verder +

Uit onderzoek van I&O Research onder gemeenteambtenaren en burgers in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat, in vergelijking met 2015 en 2016, nu beduidend meer ambtenaren in het sociaal domein achter het principe van de decentralisaties staan

Lees verder +
Ga naar boven