Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Er is een nieuw studieboek over arbeid.

Lees verder +

Kostenrapportages voor de binnenvaart geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van provincie Zeeland.

Lees verder +

Oberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder +

Tussenrapport onderzoek in kader van het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het werk’.

Lees verder +

Wat vinden Nederlandse burgers van de toekomst van Europa?

Lees verder +

Voor de gemeente Almere en de woningcorporaties De Alliantie, GoedeStede en Ymere evalueerde RIGO het experiment 'Van Groot naar Beter'.

Lees verder +

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakte RIGO een raming van de woningbehoefte tot 2025.

Lees verder +

In opdracht van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken is de toekomstige woningbehoefte onderzocht.

Lees verder +
Ga naar boven