Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

SEOR heeft de monitoring en evaluatie van BRIDGE verzorgd.

Lees verder +

De minister heeft laten onderzoeken of middelen uit de prestatiebox per 2020 kunnen worden gebruikt voor verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten.

Lees verder +

Studenten met middeninkomenouders zijn minder goed af met het leenstelsel dan studenten uit lagere of hogere inkomensklassen

Lees verder +

Bouwstenen voor toekomstige onderwijsbevoegdheden

Lees verder +

Naast het volledige onderzoeksrapport De Sterkste Schakels ontwikkelden het NJi, NCJ en Verwey-Jonker Instituut een factsheet

Lees verder +

Procesevaluatie van de ontwikkeling en uitvoering in de periode 2016-2019

Lees verder +

Onderzoek naar de effecten en randvoorwaarden bij peerpreventie van schulden

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB)

Lees verder +

De proces- en effectevaluatie die Panteia en de Universiteit Utrecht voor Schouders Eronder uitvoerden naar is openbaar

Lees verder +

Onderzoek naar de inzet van LOB op de scholen voor po, vo en mbo in Rotterdam-Zuid, naar de uitvoeringspraktijk van LOB op de scholen en naar de ervaren opbrengsten

Lees verder +
Ga naar boven