Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Lees verder +

Verkenning binnen het funderend onderwijs.

Lees verder +

Onderzoek naar de impact van samenwerking rond (hoog)begaafdheid.

Lees verder +

Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022.

Lees verder +

In dit project onderzochten leraren en onderzoekscoƶrdinatoren/opleiders van vijf basisschoolbesturen en onderzoekers van drie kennisinstellingen hoe leraren diversiteit in de klas kunnen benutten voor het creƫren van een inclusieve leeromgeving.

Lees verder +

Het consortium KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut, Oberon en SEOR doet in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar onderwijssegregatie.

Lees verder +

Onderzoek naar de vormen van 'de rijke schooldag' in opdracht van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de leerrechtaanpak van de gemeente Rotterdam.

Lees verder +

Een onderzoek naar de maatregelen die de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen treffen om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken voor leraren.

Lees verder +

SEOR onderzocht projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Lees verder +
Ga naar boven