Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Ontwikkeling en schoolloopbaan (hoog)begaafde leerlingen

Lees verder +

Onderzoek is in opdracht van de G4 samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lees verder +

Inzet van meertaligheid om het welbevinden en het leren van kinderen te stimuleren.

Lees verder +

Oberon voerde samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT.

Lees verder +

Om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes ontwikkelde Sardes, in opdracht van het LKCA de handreiking 'De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs'.

Lees verder +

Effecten van Engelstalig hoger onderwijs op leeromgeving, leerprocessen en leeropbrengsten

Lees verder +

Onderzocht is of vernieuwingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat de opbrengsten zijn.

Lees verder +

Veelbelovende interventie voor twee- en driejarigen met taalachterstand

Lees verder +

Effectonderzoek van improvisatievoorstellingen gericht op emotionele betrokkenheid en participatie van de peuters.

Lees verder +
Ga naar boven