Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Hoe kunnen professionals in de leefwereld van jongeren hen helpen agency te ontwikkelen.

Lees verder +

Op school aan de slag met het taalbeleid? Als leraar inzicht krijgen in hoeverre je effectieve taaldidactiek toepast binnen je onderwijs? Ga dan aan de slag met taalonderwijs in beeld!

Lees verder +

Als onderdeel van het Lokaal Plan Onderwijs onderzocht DSP de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners: wat gaat goed, wat kan beter?

Lees verder +

In opdracht van LKCA ontwikkelde Sardes, in samenwerking met experts uit het werkveld, het beroepsprofiel van de kunstvakdocent in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van De School.

Lees verder +

Onderzoek van SEOR en Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

Wat zijn de randvoorwaarden en wat levert het op?

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd in samenwerking met KBA Nijmegen en Praktikon.

Lees verder +

Longitudinale onderzoek in het primaire onderwijs.

Lees verder +

Monitoring en evaluatie door een consortium van onderzoeksinstituten.

Lees verder +
Ga naar boven