Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Online activiteitenprogramma voor ouderen met taal als middel voor verbinding

Lees verder +

Onderzoek van SEOR in opdracht van het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk.

Lees verder +

Verschillen in sociale en sociaaleconomische opvattingen.

Lees verder +

Onderzoek, in opdracht van FNV, onder Nederlanders over zzp’ers, de arbeidsmarkt, platformbedrijven, schijnzelfstandigheid en verbeteringen.

Lees verder +

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben hun leven lang op veel verschillende levensterreinen begeleiding nodig.

Lees verder +

In tijden van bezuinigingen snijden of juist investeren in de sociale basis?

Lees verder +

Ten behoeve van de ontwikkeling van de maatschappelijke impactanalyse (MIA)

Lees verder +

De Coronamonitor van Panteia geeft inzicht in trends en ontwikkelingen en besteedt aandacht aan de belangrijkste aandachtsgebieden voor oplossingsrichtingen.

Lees verder +

Regioplan onderzocht of de doelen van de Wet Pensioencommunicatie zijn bereikt als gevolg van de inzet van nieuwe instrumente

Lees verder +

Een goede plek in de wijk voor kwetsbare mensen met ggz-problematiek en dak- en thuislozen

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut en TNO ontwikkelden een reflectietool voor medewerkers, beleidsadviseurs en bestuur van gemeenten, om in gesprek te gaan over eigen kracht van burgers

Lees verder +

I&O Research deed in opdracht van het ministerie SZW onderzoek naar de beleving en behoeften van Algemene nabestaanden wet-gerechtigden

Lees verder +
Ga naar boven