Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation ontwikkelden een beleidsinstrument dat inzicht geeft in de problematiek.

Lees verder +

Verkennend praktijkgericht onderzoek naar de gevolgen voor kinderen/gezinnen en de rol van jeugdprofessionals in de ondersteuning

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht hebben onderzocht hoe het jeugdigen die tussen 2008 en 2013 in de JeugdzorgPlus hebben gezeten, is vergaan.

Lees verder +

Wat is de impact van de coronacrisis op kwetsbare gezinnen en de hulp die zij nodig hebben?

Lees verder +
Ga naar boven