Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Ingehuurde zzp’ers: ondernemer of werknemer?

Lees verder +

Verkennende studie naar rol van gezondheid van vergunninghouders bij gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie.

Lees verder +

De ontwikkelingen bij het FBNR, andere noodfondsen en de individuele bijzondere bijstand in Rotterdam

Lees verder +

Onderzoek naar de stand van zaken, de kansen en de knelpunten.

Lees verder +

Factsheet over mantelzorgers en vrijwillige inzet bij mensen met een migratieachtergron.

Lees verder +

Wat beleid, vrijwilligerswerk, en buurt kunnen betekenen en waar zij rekening mee moeten houden.

Lees verder +

Dit onderzoek biedt zicht op de toekomst in Vlissingen en haar zes wijken en kernen.

Lees verder +

In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de (arbeids)participatie van statushouders te vergroten.

Lees verder +

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie

Lees verder +

Onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Lees verder +

Interview Volkskrantjournalist met I&O onderzoeker Peter Kanne

Lees verder +

Regioplan onderzocht de Amsterdamse aanpak statushouders gedurende twee jaar met behulp van subsidie van ZonMw in het kader van het programma ‘Vakkundig aan het werk’.

Lees verder +
Ga naar boven