Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Panteia onderzocht de training Effectief Nuanceren die docenten leert hoe zij kunnen omgaan met alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag in de klas.

Lees verder +

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af.

Lees verder +

Regioplan heeft voor ministerie van SZW geïnventariseerd welke voorschakel­voorzieningen momenteel door onderwijsinstellingen en privéaanbieders zijn ontwikkeld.

Lees verder +

Onderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting entoen.nu en het ministerie van OCW naar de stand van zaken rond de Canon van Nederland.

Lees verder +

In het primair onderwijs komen geen flexibele onderwijstijden

Lees verder +

De Tweede Kamer heeft Panteia gevraagd om in kaart te brengen wat de belemmeringen zijn bij burgers om zich te blijven ontwikkelen en om oplossingen aan te dragen. Het bureau heeft daarvoor onderzoek gedaan in verschillende doelgroepen: lager en middelbaar opgeleiden, flexkrachten en alleenstaande moeders.

Lees verder +

We brachten de voor- en nadelen van een keuze voor alleen digitale examen-afname in beeld.

Lees verder +

Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra.

Lees verder +

Sinds 2011 kunnen docenten (po, vo, mbo, hbo) een beurs aanvragen om promotieonderzoek te doen. Door wie en waarom wordt deze aangevraagd? Dat evalueerde Regioplan. Vakblad Didactief stelde projectleider Kees van Bergen drie vragen over dit onderzoek.

Lees verder +

De effecten van Het Peutercollege (2013-2018)

Lees verder +

Opnieuw hebben Panteia en Etil voor SBB de kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde mbo-ers berekend.

Lees verder +

Wat is de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland? Welke ontwikkeling heeft hierin plaatsgevonden? Is er samenloop van beide vormen van geweld binnen gezinnen?

Lees verder +

Met behulp van subsidie van de gemeente Utrecht bracht Oberon in samenwerking met de universiteit Utrecht en onderzoeksbureau SEO de verschillen in onderwijskansen in beeld.

Lees verder +

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo uitgevoerd.

Lees verder +
Ga naar boven