Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (s)bo is uitgevoerd door onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen, Cito en de Radboud Universiteit, in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees verder +

Input en onderbouwing voor een langetermijnoplossing voor de organisatie en financiering van zorg en ondersteuning in het speciaal onderwijs.

Lees verder +

LIJ draagt bij aan persoonsgerichte aanpak jeugdcriminaliteit, maar kan niet zonder professioneel oordeel.

Lees verder +

Onderzoek van Verwey-Jonker Instituut en KPMG in opdracht van ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lees verder +

DSP heeft afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan de verdere verbetering van data en monitoring jeugd in opdracht van het ministerie van VWS.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het FCP.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Ingrado over de aanpak van 18+ verzuim.

Lees verder +

Ambitieclub: hoe moeten kinderen om gaan met hun persoonlijke ambities?

Lees verder +

In opdracht van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW heeft Kohnstamm Instituut een tweede landelijke inventarisatiestudie uitgevoerd over de gastouderopvang in Nederland.

Lees verder +

In opdracht van Sociaal Werk Nederland en met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS deed DSP-groep een inventarisatie naar het vrijwillige kinder- en jongerenwerk in Nederland.

Lees verder +

Evaluatieonderzoek in samenwerking met ResearchNed en SLO over het Referentiekader Taal en Rekenen.

Lees verder +

Een studie naar het ontstaan van radicalisering in de vroege adolescentie en de rol van het onderwijs hierin

Lees verder +

Aandachtspunten voor een zorgvuldige en duurzame transformatie voor álle betrokkenen

Lees verder +

Nationaal peilingsonderzoek burgerschapscompetenties en burgerschapsonderwijs in groep 8

Lees verder +
Ga naar boven