Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Probleemgericht werken aan High Impact Crime (ProHIC)

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie.

Lees verder +

Evaluatie van de pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld voor de Rechtbank Rotterdam en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Lees verder +

In opdracht van NOC*NSF voerde I&O Research samen met CentERdata een representatief onderzoek uit naar de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Lees verder +

De startconferentie markeerde de start van het ondersteuningsprogramma Veilige Steden waar op dit moment 13 gemeenten aan deelnemen.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation ontwikkelden een beleidsinstrument dat inzicht geeft in de problematiek.

Lees verder +

Dit blijkt uit een analyse die door het CBS is uitgevoerd op basis van de Veiligheidsmonitor 2017.

Lees verder +

Tweede evaluatie, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Lees verder +

Gedurende 1,5 jaar heeft DSP-groep, in opdracht van Politie en Wetenschap, deze Q-teams gevolgd.

Lees verder +

De aanpak van huiselijk geweld kan niet zonder een goed inzicht van hoe geweld tussen (ex-)partners werkt. Dit dossier helpt daarbij.

Lees verder +

Wat is de impact van de coronacrisis op kwetsbare gezinnen en de hulp die zij nodig hebben?

Lees verder +

Het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht

Lees verder +

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan

Lees verder +
Ga naar boven