Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek van I&O Research naar bekendheid en gebruik van kringloopwinkels, in kader van Nationale Kringloopweek 2020 (3 t/m 9 oktober).

Lees verder +

Regioplan onderzocht de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie.

Lees verder +

Panteia droeg bij aan een rapport van Eurofound over minimumlonen

Lees verder +

Dit onderzoek richt zich op het valideren van de huidige criteria in de regeling voor de onderwijssector

Lees verder +

Verkennend praktijkgericht onderzoek naar de gevolgen voor kinderen/gezinnen en de rol van jeugdprofessionals in de ondersteuning

Lees verder +

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat onderzoeken hoe de verdeling van het gemeentefonds het beste kan worden herijkt.

Lees verder +

Eerste evaluatie van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Lees verder +

Panteia heeft de macro-economische CPB-scenario’s nader gedetailleerd naar sector, regio en grootteklasse

Lees verder +

De helft van de Nederlanders denkt dat de economie de komende twaalf maanden zal verslechteren, eind maart was dit nog 90 procent

Lees verder +

De coronacrisis heeft momenteel forse invloed op het straatbeeld en zorgt ook in Oost-Nederland bij een deel van de detailhandel voor een fors omzetverlies.

Lees verder +

SEOR heeft samen met MIR, Erasmus School of Economics en KU Leuven de eerste evaluatie uitgevoerd van de NFIA

Lees verder +

Onderzoek van SEOR in opdracht van provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Brabant-Zeeland en Flanders Investment & Trade (FIT).

Lees verder +
Ga naar boven